Γεωγραφικές συντεταγμένες ΕΓΣΑ'87
  WSG84 ΕΓΣΑ'87
Γ.Πλάτος °  "   4214228.342
Γ.Μήκος °  "   493969.662